ТЕРРА България

Уникален партньор за множество решения

ТЕРРА България е част от ИНДУСТРИ ХОЛДИНГ и развива дейност в средна и централна Европа. Компанията се управлява от фирмената централа във Фьозендорф край Виена, а дъщерните дружества в отделните страни обслужват възможно най-широк периметър при възможно най-оптимална близост до клиента, с представителства в 12 страни от средна и източна Европа.
Редом с продажбата на нови и употребявани машини за строителството, индустрията, логистиката и складовото стопанство, важно място като стойност заемат също и услугите като: отдаване под наем, сервиз и продажба на резервни части.
TЕРРА разработва, произвежда и продава в цял свят машини за индустрията със собствена марка Jumbo и Lancer (елктро и мотокари - високоповдигачи), както и Ranger (високопроходим товарач).

История на компанията
Компанията TERRA е основана през 1957 г. в Австрия. През 1958 г. беше поето първото представителство на JCB. От тогава TERRA е един от най-важните търговци на машини и сервизи в източна и централна Европа. През 2000 г. TERRA беше поета от Индустриален Холдинг. С новите собственици беше постигнат още по-бърз растеж с фокус в централна Европа. Със самостоятелно действащите дъщерни дружества в отделните страни се постига необходимата независимост за максимална близост до клиента.

МАРКИТЕ С КОИТО РАБОТИМ